Uvjeti za upis u ak. god. 2021./2022. (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su sljedećim odlukama:

Odluka o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2021./2022.

Odluka o uvjetima upisa studenata specijalističkih diplomskih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2021./2022.

Posebno naglašavamo sljedeće:

  • za upis u višu godinu preddiplomskih stručnih studija redoviti i izvanredni studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
  • za upis u višu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija redoviti studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija, dok izvanredni studenti mogu upisati višu godinu bez obzira na broj stečenih ECTS bodova.

Nadalje:

  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija student je obvezan upisati preostale nepoložene kolegije, te sve kolegije iz godine studija koju upisuje;
  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija, a nakon ponavljačke godine studija, student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije i sve kolegije iz godine studija koju upisuje. Student može upisati i kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete po studijskom programu. Ukupno opterećenje studenta u oba slučaja ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a;
  • prilikom ponovnog upisa iste godine preddiplomskih stručnih studija (ponavljanje), student je obvezan upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete prema studijskom programu, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Preduvjet za upis pojedinog kolegija s više godine studija je položen kolegij s trenutne godine studija prema tablicama koje se nalaze u privitku obavijesti (tzv. „vezani predmeti“):
  • prilikom ponovnog upisa iste godine specijalističkog diplomskog stručnog studija (ponavljanje 1. godine studija) redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te bilo koji kolegij s više (druge) godine studija, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju nema tzv. „vezanih predmeta“.

Upisi u akademsku godinu 2021./2022. (reguliranje statusa za akademsku godinu 2021./2022.) počinju u ponedjeljak 13. rujna 2021. i završavaju zaključno s petkom  8. listopada 2021. godine. Upis će se provoditi osobnim dolaskom u Studensku referadu uz poštivanje svih epidemioloških mjera (mjerenje temperature, nošenje zaštitne maske, dezinfekcija ruku, ulazak u Studensku referadu samo jedan student/ica istovremeno).

Uvjeti upisa studenata preddiplomskih stručnih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2021./2022.

Uvjeti upisa studenata specijalističkih diplomskih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2021./2022.

Tablica – pojašnjenje uvjeta upisa

OBRAZAC – I. godina preddipl. studij (ponovni upis)
OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (prvi upis)
OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (ponovni upis)
OBRAZAC – III. godina preddipl. studij
OBRAZAC – II. godina spec. dipl. studij