Nakon prvotnih online partnerskih sastanaka, dana 19. srpnja 2021. godine u prostorima Veleučilišta u Virovitici održan je prvi sastanak projektnog tima uživo za potrebe projekta GastroTop (HUHR/1901/4.1.1/0058) u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Uz članove projektnog tima Veleučilišta u Virovitici, sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima Sandra Kantar, Kristina Svržnjak i Silvije Jerčinović.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Veleučilište u Virovitici