Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u četvrtak 22. srpnja 2021. godine, prema sljedećem rasporedu u zgradi Veleučilišta u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, Virovitica, prizemlje:

 • 09:00 h, dvorana 1-06– studij Menadžmenta smjer Informatički menadžment
 • 10:00 h, dvorana 1-05- studij Menadžmenta smjer Menadžment ruralnog turizma
 • 11:00 h, dvorana 1-06- studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo
 • 12:00 h, dvorana 1-05 studij Računarstva smjer Programsko inženjerstvo
 • 14:00 h, dvorana 1-06- studij Elektrotehnike smjer Telekomunikacije i informatika

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi NISpVU-a, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa.

Pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– jednu fotografiju (3×5 cm),

potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu),

– potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna. Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova (ukupno) oslobođeni su plaćanja troškova upisa.

potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini.

Pristupnici kojima do dana upisa 22. srpnja 2021. nisu uručene svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature, dužni su ih poslati poštom najkasnije do srijede 28. srpnja 2021.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE UZ COVID-19:

 1. Ulazak u zgradu Veleučilišta moguć je samo pristupnicima za upis. Ulaz roditeljima i ostalim osobama u pratnji nije dozvoljen.
 2. Nošenje maske i dezinfekcija ruku je obvezna.
 3. Ulazak u zgradu Veleučilišta bit će na južni ulaz. Pristupnici čekaju pred ulazom, ulazak će biti moguć nakon prozivanja i evidencije pristupnika, odnosno nakon mjerenja temperature.
 4. Razgledavanje prostora Veleučilišta, kao i bilo kakvo nepotrebno zadržavanje u zgradi Veleučilišta nije dozvoljeno.
 5. Sve uplate troškova potrebno je izvršiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, a dokaz o tome donijeti na upis (žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: ____  i ime i prezime pristupnika / primjer uplatnice dostupan na https://vuv.hr/studenti/obrasci )
 6. Obavezno ponijeti svoju kemijsku olovku za popunjavanje dokumentacije.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

Veleučilište u Virovitici