Lokacija

Veleučilište u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica

Kontakt

Veleučilište u Virovitici, Centar za studentski standard – Studentski servis

(prizemlje desno, ured 1-20)

Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica

OIB: 46576407858,  IBAN: HR56 23600001102210556

Marina Čordašev, stručna suradnica

telefon: 033-492-262

telefaks: 033-721-037

e-mail: studentski.servis@vuv.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak od 11-14 sati

Temeljem članka 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine broj: 96/18, 16/20) studentske poslove mogu obavljati sljedeči izvođači:

Redoviti i/ili izvanredni studenti:

– koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
– koji su građani EU s prebivalištem u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH,

a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.

Druge osobe:

– osoba u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos,
– građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla za studente (članak 10. Zakona)

Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Navedeno se ne primjenjuje na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Uvjet za obavljanje studentskoga posla je i prijavljeno obvezno zdravstveno osiguranje. Provjera statusa obveznog zdravstvenog osiguranja može se izvršiti na sljedećoj poveznici http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm

Učlanjenje u Studentski servis provodi se osobnim dolaskom u Studentski servis i potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Studenti državljani RH koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH:
  • proveden upis tekuće akademske godine u Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP (student može sam provjeriti podatke na poveznici https://issp.srce.hr/ pod Studenti – prijava u sustav)
  • važeća osobna iskaznica na uvid
  • osobni tekući ili žiro račun  (ugovor ili potvrda banke na uvid)
  • ispunjena pristupnica i potpisana izjava
 1. Druga osoba koja je završila studij:
  • potvrda visokog učilišta o završetku studija
  • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
  • važeća osobna iskaznica na uvid
  • ispunjena pristupnica i potpisana izjava

Pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje do kraja upisane tekuće akademske godine ili  3 mjeseca od završetka studija

 1. Druga osoba u postupku upisa na studij – maturanti:
  • preslika svjedodžbe o završnom razredu srednje škole za tekuću školsku godinu
  • ispisana prijava za upis na fakultet na postani-student.hr
  • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
  • važeća osobna iskaznica na uvid
  • ispunjena pristupnica i potpisana izjava

Maturanti  ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.

 1. Studenti državljani RH s prebivalištem u RH koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH:
  • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira (original, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača)
  • osobni tekući ili žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
  • e-domovnica
  • osobna iskaznica na uvid
  • ispunjena pristupnica i potpisana izjava
 1. Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange students (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:
  • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
  • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
  • Personal giro or current account – IBAN ( certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
  • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)
  • ID card

The student must have compulsory health insurance in Croatia or European Health Insurance Card – more details about compulsory health insurance on this link https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia

Studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status (diplomiranje, ispis sa studija, zasnivanje radnog odnosa, promjeni broja žiro ili tekućeg računa, adresi, boravištu, prebivalištu, izmjeni kontakt podataka, gubitku obveznog zdravstvenog osiguranja…) obavijestiti Studentski servis bez odgađanja.

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelji / zakonski zastupnici djeteta moraju predati u studentski servis ovjerenu Izjavu od javnog bilježnika da su suglasni da dijete radi posredstvom Studentskog servisa.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Studentski servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim OIB-om i imati prijavljeno boravište.

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka potrebnih za upis u Studentski servis, student daje privolu (suglasnost) da Studentski servis prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke studenta u svrhu posredovanja pri zapošljavanju studenata i drugih osoba te radi isplate naknade za obavljeni studentski posao po Ugovoru o obavljanju studentskog posla i s tim u vezi dostavlja osobne podatke studenta koji su neophodni nadležnim institucijama. Student u bilo kojem trenutku može povući danu privolu. Studentski servis će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci studenta obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom te će podatke studenta po njegovu zahtjevu promijeniti ili izbrisati.

Poslodavac (naručitelj) vrši prijavu u Studentski servis ispunjavanjem obrasca prijave koji se dostavlja osobno, poštom ili e-mailom.

Ako naručitelj ima potrebu za zapošljavanjem studenata ispunjava i obrazac oglas za posao koji se dostavlja osobno, poštom ili e-mailom.

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu. Minimalna satnica za 2024. godinu iznosi 5,25 eura neto prema Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu. Okvirni cjenik neto sada rada može se vidjeti ovdje.

Na neto zaradu zaračunava se 18,00% od čega:

 • 12% posrednička provizija
 • 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje
 • 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima
 • 0,5% naknade izvođača u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

Temelj za obavljanje posla je Ugovor o obavljanju studentskog posla koji se ispunjava u 3 primjerka te ga potpisuju naručitelj (poslodavac), student (izvođač) i posrednik (Studentski servis). Poslodavac i posrednik ovjeravaju ugovor pečatom. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu elektroničke pošte posrednika u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Ugovor o obavljanju studentskog posla zaključuje se unaprijed, od datuma izdavanja ugovora. Zaključivanje (izdavanje) ugovora unazad nije moguće.

Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec. Iznimno, ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.

Temelj za obračun zarade također je na Ugovoru o obavljanju studentskog posla koji u tom dijelu potpisuju poslodavac i student. Poslodavac ovjerava i pečatom (ako je primjenjivo).

Poslodavac je dužan potpisan i ovjeren ugovor nakon izvršenog posla dostaviti posredniku nakog čega posrednik izdaje račun poslodavcu.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u roku od 15 dana od dana završetka posla.

Studentu se zarada isplaćuje u roku od tri radna dana od uplate sredstava na račun posrednika.

Ugovor o obavljanju studentskog posla zaključuje se unaprijed, od datuma izdavanja ugovora. Zaključivanje ugovora unazad nije moguće.

Sastavni dio Ugovora su Opći uvjeti poslovanja koji se nalaze pod kategorijom Dokumenti.

Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu. Minimalna satnica za 2024. godinu iznosi 5,25 eura neto prema Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu. Okvirni cjenik neto sada rada može se vidjeti ovdje.

Na neto zaradu zaračunava se 18,00% od čega:

 • 12% posrednička provizija
 • 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje
 • 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima
 • 0,5% naknade izvođača u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

Izdavanje ugovora osobnim dolaskom u Studentski servis

Ugovor se ispunjava u 3 primjerka te ga potpisuju: naručitelj (poslodavac), student (izvođač) i posrednik (Studentski servis). Poslodavac i posrednik ovjeravaju ugovor pečatom. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu elektroničke pošte posrednika u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Temelj za obračun zarade također se nalazi na Ugovoru o obavljanju studentskog posla koji u tom dijelu potpisuju poslodavac i student. Poslodavac ovjerava i pečatom (ako je primjenjivo). Time poslodavac i student potvrđuju točnost podataka.

Poslodavac je dužan potpisan i ovjeren ugovor odmah nakon izvršenog posla dostaviti posredniku nakog čega posrednik izdaje račun poslodavcu.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u roku od 15 dana od završetka posla.

Studentu se zarada isplaćuje u roku od tri radna dana od uplate sredstava na račun posrednika.

Izdavanje ugovora putem mrežne stranice izvan redovitog radnog vremena Studentskog servisa

Izdavanju ugovora putem mrežne stranice mogu pristupiti studenti koji ostvaruju pravo na studentski rad, a navedeno mogu provjeriti na poveznici https://issp.srce.hr/ (pod Studenti – prijava u sustav).

Izdavanje ugovora putem mrežne stranice može se izvršiti ovdje.

Student se prijavljuje svojim članskim brojem Studentskog servisa i OIB-om.

Ugovor je u .pdf formatu, sastoji se od dvije stranice te se printa u 3 primjerka (može i crno bijeli print). Student, u dogovoru s naručiteljem (poslodavcem), ručno na sva 3 primjerka upisuje podatke o naručitelju, izvođaču, vrsti posla i mjestu obavljanja posla, trajanju posla, neto cijeni rada, drugim naknadama. Nakon potpisa ugovora od strane studenta i naručitelja, sva 3 primjerka ugovora student odmah (prvi radni dan) dostavlja na potpis i ovjeru posredniku (Studentskom servisu).

Daljnje radnje se poduzimaju kao da je ugovor podignut osobnim dolaskom u Studentski servis.

Jozo, obrt

09.05.2024|Komentari isključeni za Jozo, obrt

Naziv poslodavca: Jozo, obrt, vl. Joza Đeveljekaj, Slatina Vrsta posla: Rad u prodavaonici kruha i peciva, prodaja istih, slaganje, pakiranje Mjesto rada: Virovitica, Slatina Početak rada: 15.06.2024. Radno vrijeme: zamjene za godišnje odmore prodavačica, rad [...]

Aroma Global 3 d.o.o.

07.05.2024|Komentari isključeni za Aroma Global 3 d.o.o.

Naziv poslodavca: Aroma Global 3 d.o.o. Vrsta posla: aktivno sudjelovati u prodaji proizvoda, izlagati i prezentirati asortiman, raditi na blagajni, ljubazno i kulturno ophoditi se prema kupcima, održavati higijenske standarde poslovnice Mjesto rada: više lokacija [...]

Turistička zajednica grada Virovitice

07.05.2024|Komentari isključeni za Turistička zajednica grada Virovitice

Naziv poslodavca: Turistička zajednica grada Virovitice Vrsta posla: vođenje programa i animacija djece predškolskog i školskog uzrasta na poligonu sigurne vožnje pod nazivom „Kaciga glavu čuva“ Mjesto rada: Virovitica (šetnica ispred Gimnazije) Početak rada: 25.05.2024. [...]

Virkom d.o.o.

30.04.2024|Komentari isključeni za Virkom d.o.o.

Naziv poslodavca: Virkom d.o.o. Vrsta posla: podjela uplatnica Mjesto rada: Virovitica Početak rada: 20.05.-24.05.2024. Radno vrijeme: prema dogovoru Satnica: 6,00 EUR/h Potreban broj studenata / spol: 4 / oba Kontakt za prijavu: 098 983 4996

Turistička zajednica grada Virovitice

09.04.2024|Komentari isključeni za Turistička zajednica grada Virovitice

Naziv poslodavca: Turistička zajednica grada Virovitice Vrsta posla: primanje prijava za Virovitičku biciklijadu i čišćenja tijekom održavanja manifestacije Prvosvibanjsko druženje na šetnici ispred Gimnazije Mjesto rada: Virovitica Početak rada: 01.05.2024. Radno vrijeme: 08,30 do 16,30 [...]

Konzum plus d.o.o

08.03.2024|Komentari isključeni za Konzum plus d.o.o

Naziv poslodavca: Konzum plus d.o.o. Vrsta posla: popunjavanje polica, rad na blagajni Mjesto rada: Virovitica Početak rada: odmah Radno vrijeme: 6 dana u tjednu (prva smjena: 07,00-14,00 h ili druga smjena: 14,00-21,00 h) Satnica: 5,50 [...]

Aminess d.d.

07.02.2024|Komentari isključeni za Aminess d.d.

Naziv poslodavca: Aminess d.d. Vrsta posla: SOBAR/ICA- ČISTAČ/ICA - čisti i održava čistoću smještajne kapacitete, okoliš i sanitarije - Mijenjanje posteljine, brisanje i usisavanje prašine, namještanje kreveta - Pranje prozora i staklenih stijena - Generalno [...]

Aminess d.d.

07.02.2024|Komentari isključeni za Aminess d.d.

Naziv poslodavca: Aminess d.d. Vrsta posla: RECEPCIONAR - izdaje smještajne jedinice prema utvrđenom rasporedu - Vodi korespondenciju sa gostima - Prijavljuje i odjavljuje goste - Primanje reklamacija i rješavanje istih - Davanje informacija gostima - [...]

Aminess d.d.

07.02.2024|Komentari isključeni za Aminess d.d.

Naziv poslodavca: Aminess d.d. Vrsta posla: POMOĆNI RADNIK U KUHINJI - pomoćni poslovi oko pripremanja hrane - Priprema namirnica, pranje, poliranje i odlaganje suđa - Dezinfekcija kuhinjskog inventara - Održavanje higijene i čistoće radnog prostora [...]

Aminess d.d.

07.02.2024|Komentari isključeni za Aminess d.d.

Naziv poslodavca: Aminess d.d. Vrsta posla: ANIMATOR - organizacija sportskih i zabavnih događaja za goste - pripremanje uređaja, opreme, rekvizita i prostora potrebnih za odvijanje programa animacije - provodi i /ili sudjeluje u provođenju i [...]

URAGAN SERVIS d.o.o.

30.01.2024|Komentari isključeni za URAGAN SERVIS d.o.o.

Naziv poslodavca: URAGAN SERVIS d.o.o. Vrsta posla: Rad u turističkim objektima (hoteli, kampovi) diljem hrvatske obale na poziciji posla – turistički animator Mjesto rada: Dalmacija ili Istra Početak rada: 15.06.2024.(ili 01.07.2024.) nakon završenih fakultetskih obveza [...]