STUDENTSKI PREDSTAVNICI U VIJEĆU VELEUČILIŠTA

Laura Rudić, e-mail:  laura.rudic@vuv.hr

Melani Posavčević, e-mail: melani.posavcevic@vuv.hr

Đurica Dakić, e-mail:  durica.dakic@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA EKONOMIJU

Melani Posavčević, e-mail: melani.posavcevic@vuv.hr

Jasmina Mihatović, e-mail: jasmina.mihatovic@vuv.hr

 Ana Blažev, e-mail: ana.blazev@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA TURIZAM

Vedrana Perković, e-mail: vedrana.perkovic@vuv.hr

Elizabeta Namjesnik, e-mail: elizabeta.namjesnik@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Đurica Dakić, e-mail:  durica.dakic@vuv.hr

Marko Marinić, e-mail: marko.marinic@vuv.hr