STUDENTSKI PREDSTAVNICI U STRUČNOM VIJEĆU

Marko Blažević, e-mail: marko.blazevic@vuv.hr

Filip Betlemović, e-mail: filip.betlemovic@vuv.hr

Nikolina Majcan, e-mail: nikolina.majcan@vuv.hr

Mirna Pocrnić, e-mail: mirna.pocrnic@vuv.hr

Nives Kolec, e-mail: nives.kolec@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA EKONOMIJU

Jasmina Mihatović, e-mail: jasmina.mihatovic@vuv.hr

Karla Devčić, e-mail: karla.devcic@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA TURIZAM

Karlo Giba, e-mail: karlo.giba@vuv.hr

Mattea Terpich, e-mail: mattea.terpich@vuv.hr

STUDENTSKI PREDSTAVNIK U VIJEĆU ODJELA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Maja Kolaković, e-mail: maja.kolakovic@vuv.hr

Filip Gros, e-mail: filip.gros@vuv.hr