Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata. Uslugama je svakom profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).

Prilikom upisa na Veleučilište u Virovitici studentima se otvaraju Office365 korisnički računi koji ostaju aktivni do kraja studija. Studentima se korisničke oznake, koje uključuju jednokratnu privremenu lozinku te korisničko ime tipa ime.prezime@vuv.hr, dodjeljuju osobno ili preporučenom poštom prilikom uručenja AAI@EduHr korisničkih podataka.

NAPOMENA: Iako su korisničke oznake AAI@EduHr sustava i sustava Office365 iste, oblika ime.prezime@vuv.hr, radi se o dva odvojena sustava te se lozinke i načini pristupa uslugama međusobno razlikuju. Usluzi Loomen, Studomat te ostalim uslugama iz portfelja SRCA pristupa se posredstvom jedinstvenog AAI@Edu autentifikacijskog mehanizma, dok se uslugama iz skupine Office365 proizvoda (O365 Outlook i ostali) pristupa putem web portala na lokaciji https://office.com

U slučaju potrebe za ponovnim postavljanjem Office365 lozinke potrebno se obratiti na mail enes.cirikovic@vuv.hr