AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove (detaljnije…).

AAI@EduHr rezultat je dvogodišnjeg razvojnog projekta započetog 2004. godine, a u punom je pogonu od 1. ožujka 2006. godine. Ustroj AAI@EduHr reguliran je odgovarajućim Pravilnikom. Ulogu Koordinatora sustava AAI@EduHr obnaša Srce.

Procedura za informacijsko održavanje AAI imenika Veleučilišta u Virovitici
Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

AAI@EduHr korisničke oznake izdaje referada Veleučilišta:

Djelatnicima
– nakon zaposlenja trebaju se obratiti u referadu i zatražiti otvaranje korisničkog računa. Korisnički račun se otvara na neodređeno vrijeme i ukida se prestankom radnog odnosa

Studentima
– studentima se korisnički račun otvara prilikom upisa na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa više godine, ukida se prestankom statusa studenta

Vanjskim suradnicima
– vanjski suradnici na zahtjev mogu dobiti AAI korisnički račun, tako da se obrate u referadu, ukida se prestankom statusa vanjskog suradnika.

Za dodatna pitanja obratiti se u referadu.

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važna)?

  • korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi
  • matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju
  • davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

AAI@EduHr rješenje je AA(A) problema.

Tko i kako može pristupiti/koristiti AAI@EduHr?

  • matične ustanove: ustanova iz sustava MZOŠ može postati matična ustanova u sustavu AAI@EduHr i izdavati elektroničke identitete ako ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr. Pravilnik predviđa i instalaciju i osiguravanje rada odgovarajuće programske podrške (LDAP/Radius/AOSI).
  • davatelji usluga: ustanove koje pružaju ili žele pružati usluge u okviru AAI@EduHr moraju ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr te registrirati svoje usluge putem on-line registra.
  • krajnji korisnici – ako posjeduju valjani elektronički identitet izdan od matične ustanove iz sustava AAI@EduHr (vidjeti popis…) mogu rabiti sve usluge (vidjeti popis…) iz sustava pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i poštuju pravila koja postavi davatelj usluge.

AAI@EduHr – status i sastavnice

Korisnici iz akademske i istraživačke zajednice sve su mobilniji te traže pristup internetu i servisima na koje su navikli i izvan granica svoje ustanove, akademske mreže, zemlje. Bolonjski proces u Europi dakako pogoduje takvom trendu – posebno među studentskom populacijom. U takvim se uvjetima nametnula ideja omogućavanja bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa po 802.1x standardu oslonjenog na hijerarhiju RADIUS poslužitelja – upravo onakvu kakva postoji u okviru AAI@EduHr sustava.

Ovaj koncept pristupa razvijen je pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža – TERENA-e i dobio je naziv eduroam.
U okviru AAI@EduHr projekta eduroam.hr dobio je svoje mjesto i web stranice (www.eduroam.hr) po uzoru na ostale nacionalne eduroam sustave u Europi i svijetu. Na naslovnici web sjedišta nalazi se karta s mjestima – pristupnim točkama u Hrvatskoj.
A korištenje je doista lako. Trebat će vam tek odgovarajući klijentski program na vašem računalu (tzv. supplicant) i dakako vaš AAI@EduHr elektronički identitet (pogledajte upute). (Izvor: https://www.eduroam.hr/eduroam.html)