Edita Tolušić, dipl. iur., univ. spec. admin. publ.

tajnica veleučilišta

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak-petak: 7.00 do15.00 h

PAUZA: 10:00 – 10:30h

Rad sa studentima:

  • svaki radni dan od 10,30-12,00 sati

Tajana Kukić, mag.oec.

voditeljica ureda dekana

  • soba 2-04
  • tel: 033/721-099
  • fax: 033/721-037
  • mob: 091/472-1104
  • e-mail: dekanat@vuv.hr

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak-petak: 7.00 do 15.00 h

PAUZA: 10:00 – 10:30h