Edita Tolušić, dipl. iur., univ. spec. admin. publ.

tajnica veleučilišta

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak-petak: 7.00 do15.00 h

PAUZA: 10:00 – 10:30h

Rad sa studentima:

  • svaki radni dan od 10,30-12,00 sati

Tajana Kukić

administrativna tajnica

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak-petak: 7.00 do 15.00 h

PAUZA: 10:00 – 10:30h