Voditeljica studentske referade

Marija Klipa, dipl.iur.

  • soba 1-21
  • e-mail: marija.klipa@vuv.hr, referada@vuv.hr
  • tel.: 033\492-254
  • Radno vrijeme sa studentima:

   – od ponedjeljka do petka 11,00 h – 14,00 h
   – 1. i 3. srijeda u mjesecu od 11,00 h – 13,00 h, odnosno od 15,00 h do 16,30 h.

Stručni referent za studentski standard

Marina Čordašev

  • soba 1-20
  • e-mail: marina.cordasev@vuv.hr, referada@vuv.hr
  • Radno vrijeme sa studentima:

   – od ponedjeljka do petka 11,00 h – 14,00 h
   – 1. i 3. srijeda u mjesecu od 11,00 h – 13,00 h, odnosno od 15,00 h do 16,30 h.