Mandati

Trenutni mandat radničkog vijeća

Prema Zapisniku o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od 19. ožujka 2019. godine, u Radničko vijeće Visoke škole Virovitica, koje čini jedan član i zamjenik, izabrani su:


Prijašnji mandati radničkog vijeća

Prema Zapisniku o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od 31. prosinca 2014. godine, u Radničko vijeće Visoke škole Virovitica, koje čini jedan član i zamjenik, izabrani su:

  • dr.sc. Dejan Tubić – član
  • Božidar Jaković, mag.oec. – zamjenik člana

Prema Zapisniku konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće od 30. prosinca 2011. godine, u Radničko vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, koje čini jedan član i zamjenik, izabrani su:

  • Edita Tolušić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., – člana
  • Dragica Kiralj, dipl.oec. – zamjenik člana