Prema izborima održanim u ožujku 2023. godine, u Radničko vijeće izabrana je: