Prema izborima održanim u ožujku 2019. godine, u Radničko vijeće izabran je: