Svaki radni dan od 11.00 do 13.00h.

Po potrebi najava na e-mail: ivana.vidak@vuv.hr ili tel. 033/492-256