1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o provedbi, evaluaciji i nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika Veleučilišta u Virovitici za znanstvena, stručna i nastavna postignuća

2.1. Odluka

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

3. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika

3.1. Odluka

4. Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima

4.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenika Veleučilišta u Virovitici

5. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Virovitici

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

6. Pravilnik o nagrađivanju studenata

7. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Veleučilišta u Virovitici

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Virovitici

9. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

10. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama Veleučilišta u Virovitici

11. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa Veleučilišta u Virovitici

12. Pravilnik o terenskoj nastavi

Obrasci

13. Pravilnik o stručnoj praksi Veleučilišta u Virovitici

14. Pravilnik o završnom i diplomskom radu Veleučilišta u Virovitici

Obrasci

15. Pravilnik o sustavu unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Veleučilišta u Virovitici

16. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Virovitici

16.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Virovitici

17. Pravilnik o radu

17.1. Odluka

18. Pravilnik o zaštiti na radu

19. Pravilnik o zaštiti od požara

20. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole u Virovitici ostvarenih na tržištu

21. Pravilnik o obliku i sadržaju diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda

22. Pravilnik o postupku izmjena i dopuna i evaluaciji prethodno odobrenih studijskih programa Veleučilišta u Virovitici

23. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Veleučilišta u Virovitici

24. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa Veleučilišta u Virovitici

25. Pravilnik o razredbenom postupku

26. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

27. Pravilnik o ostvarivanju prava na stanovanje u Studentskom domu Virovitica

28. Pravilnik o priznanjima Veleučilišta u Virovitici

19. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

29.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Veleučilišta u Virovitici

Obrasci

30.Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija

Obrazac

31. Pravilnik o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici

32. Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Virovitici

33. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

34. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

35. Pravilnik o načinu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici

36. Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Virovitici

37. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u Studentskom domu Virovitica