1. Pravilnik o studiranju

2. Pravilnik o provedbi, evaluaciji i nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika Veleučilišta u Virovitici za znanstvena, stručna i nastavna postignuća

Obrazac 1

Obrazac 2

3. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika

4. Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima

4.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenika Veleučilišta u Virovitici

5. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

5.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Virovitici

Obrasci

6. Pravilnik o nagrađivanju studenata

7. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika

8. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

9. Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

10. Pravilnik o evaluaciji kvalitete rada zaposlenika u stručnim službama

Obrazac

11. Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa

Obrasci

12. Pravilnik o terenskoj nastavi

Obrasci

13. Pravilnik o stručnoj praksi

Obrasci

14. Pravilnik o završnom radu

Obrasci

15. Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Virovitici

15.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pavilnika o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Virovitici

16. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Virovitici

16.1. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Virovitici

17. Pravilnik o radu

18. Pravilnik o zaštiti na radu

19. Pravilnik o zaštiti od požara

20. Pravilnik o raspodjeli prihoda Visoke škole u Virovitici ostvarenih na tržištu

21. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i potvrda te dopunskih isprava o studiju, te informacijskog paketa za prijenos ECTS bodova

22. Pravilnik o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa Veleučilišta u Virovitici

23. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Veleučilišta u Virovitici

24. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa

25. Pravilnik o razredbenom postupku

26. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta u Virovitici

27. Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Virovitica

28. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Virovitica

29. Pravilnik o priznanjima Veleučilišta u Virovitici

30. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

30.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Veleučilišta u Virovitici

Obrasci

31.Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija

Obrazac

32. Pravilnik o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici

33. Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Virovitici

34. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

35. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

36. Pravilnik o načinu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici

37. Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Virovitici

38. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u Studentskom domu Virovitica