Voditelji mentorskih grupa u akademskoj godini 2021./2022.

STUDIJSKI SMJER

STUDIJSKA GODINA

1. godina

2. godina

3. godina

Informatički menadžment IM1: Željka Kadlec IM2: Nikolina Pleša Puljić IM3: Danijela Vakanjac
Menadžment ruralnog turizma MRT1: Dino Dominik Magić MRT2: Martina Kovačević MRT3: Božidar Jaković
Poduzetništvo POD1: Anita Prelas Kovačević POD2: Zrinka Blažević Bognar POD3: Damir Ribić
Programsko inženjerstvo PIN1: Marko Hajba PIN2: Ivan Benke PIN3: Ivan Heđi
Telekomunikacije i informatika TEL1: Marijana Špoljarić TEL2: Mario Pecimotika TEL3: Danijel Koprivanac