Nakladnik/Publisher

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

Uredništvo/Editorial Board

mr. sc. Vesna Bedeković, v.pred., mr. sc. Oliver Jukić, v.pred., prof. dr. sc. Radoslav Galić, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, mr. sc. Damir Vuk, pred., mr. sc. Neven Garača, pred., Nada Petričević, dipl. iur., pred., Bruno Moslavac, dipl. iur, pred.

Glavna urednica/Editor-in-Chief

mr.sc. Vesna Bedeković, v.pred.

Izvršni urednik/Executive Editor

mr.sc. Oliver Jukić, v.pred.

Recenzenti/Reviewers

Prof. dr. sc. Radoslav Galić
Prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
Prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Adresa uredništva/Address of the Editorial Board

Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
Matije Gupca 78, 33000 Virovitica, Hrvatska
tel: +385 33 721 099; fax: +385 33 721 037

ISSN:1847-4381, Godina II, Broj 2, Ožujak 2010., Naklada 100 komada

Tisak i grafičko oblikovanje: Grafiti Becker, Virovitica


Nakladnik/Publisher

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

Uredništvo/Editorial Board

mr. sc. Vesna Bedeković, v.pred., mr. sc. Oliver Jukić, v.pred., prof. dr. sc. Radoslav Galić, prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, mr. sc. Damir Vuk, pred., mr. sc. Neven Garača, pred., Nada Petričević, dipl. iur., pred., Bruno Moslavac, dipl. iur, pred.

Glavna urednica/Editor-in-Chief

mr.sc. Vesna Bedeković, v.pred.

Izvršni urednik/Executive Editor

mr.sc. Oliver Jukić, v.pred.

Recenzenti/Reviewers

Prof. dr. sc. Radoslav Galić
Prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
Prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Adresa uredništva/Address of the Editorial Board

Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Matije Gupca 78, 33000 Virovitica, Hrvatska
tel: +385 33 721 099; fax: +385 33 721 037

ISSN:1847-4381, Godina I, Broj 1, Studeni 2009., Naklada 250 komada

Tisak i grafičko oblikovanje: Grafiti Becker, Virovitica