U okviru Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti, prema međuinstitucijskom sporazumu sklopljenom između Veleučilišta u Virovitici i Sveučilišta u Mostaru, BiH, tijekom mjeseca lipnja 2024. godine na našoj ustanovi boravilo je osoblje s partnerske institucije.

Tako su sa Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike iz Mostara gostovali Krešimir Rakić, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog polja računarstva, u svrhu stručnog usavršavanja, zatim Ivan Bevanda, viši asistent, koji je održao predavanja na teme uvoda u fotonaponske sustave, modeliranje i simuliranje fotonaponskih sustava, usporedba programskih alata za simulaciju, utjecaj spektra sunčevog zračenja i utjecaj nečistoća i degradacije modula na učinkovitost fotonaponskih ćelija, te Marina Leko, administrativni službenik u Uredu za matične knjige i dodatke diplomi sa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru, u svrhu stručnog usavršavanja.

Cilj ovih dolaznih mobilnosti osoblja s partnerske institucije je prijenos znanja, odnosno razmjena iskustava u području visokog obrazovanja, kao i ostvarenje potencijalne suradnje na drugim područjima, zajedničkim programima, konferencijama i publikacijama te samim time jačanje međunarodne suradnje u okviru Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Veleučilište u Virovitici