Časopis „ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo”, kojega dva puta godišnje izdaje Velučilište u Virovitici, uvršten je u ERIH PLUS bazu (European Reference Index for the Humanities), čime je postao časopis koji se kategorizira u znanstvene radove druge skupine (a2).

ERIH PLUS je baza koja sadrži bibliografske podatke o akademskim časopisima u društvenim i humanističkim znanostima. Cilj baze je povećati globalnu vidljivost radova  objavljenih diljem Europe s područja humanističkih znanosti, a od 2014. godine baza  i društvenih znanosti te trenutačno broji 5770 časopisa.

Časopis „ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo” obuhvaća teme iz područja ekonomije, s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, turizam, kao i teme iz domene informacijskih i komunikacijskih tehnologija te računalnog programiranja. Namijenjen je svima koji žele dati doprinos poticanju i razvijanju primijenjene stručne djelatnosti, sa svrhom upoznavanja šire javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizaciji struke. Časopis objavljuje radove od 2019. godine te Vas ovim putem pozivamo na objavu svojih radova u našem časopisu.