U srijedu, 22. svibnja 2024. godine Nataša Guvo, iz Real grupe održala je gostujuće predavanje na temu  „Marketing malih i srednjih poduzeća – Razvoj marketinške strategije u praksi“ za studente Poduzetništva i Informatičkog menadžmenta.

Nataša Guvo je account manager (osoba koja je zadužena za odnose s klijentima, održava redovitu komunikaciju na relaciji klijent-agencija) u Real grupi, vodećoj  marketinškoj agenciji u Hrvatskoj i jedan od tri ključne agencijske na regionalnom tržištu. Real grupa kao full-service agencija pruža usluge integriranog tržišnog komuniciranja svojim klijentima.

Na gostujućem predavanju Nataša Guvo je dala smjernice studentima koje su ključne komponente u određivanju dobre marketinške strategije, na što se trebaju fokusirati te koji su trenutni trendovi u ovom području. Kroz predavanje i izložene primjere iz prakse raspravljalo se o novim trendovima pristupu potrošačima.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Veleučilište u Virovitici