U okviru terenske nastave iz kolegija Integrirani sustavi upravljanja i Integrirani sustavi upravljanja u turizmu, studenti 2. godine diplomskog studija Menadžment,  smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment, u pratnji nastavnice Danijele Vakanjac, mag.oec., v.pred., dana 15. svibnja 2024. godine posjetili su malo ekološko poljoprivredno poduzeće Organica Vita.

Svrha terenske nastave bila je upoznavanje studenata s pozitivnim primjerom iz prakse, implementiranim sustavima upravljanja kvalitetom, primjenom alata i metoda za upravljanje kvalitetom te potrebom objedinjavanja svakog pojedinog sustava.

Uz prezentaciju nastanka i povijesti poduzeća Organica Vita od strane vlasnice Maje Lazić, studenti su provedeni kroz obilazak dvije hale u okviru kojih se nalaze pogon za sušenje i preradu ljekovitog bilja te strojevi za punjenje i pakiranje ulja, namaza i ostalih organskih proizvoda. Vlasnica poduzeća prezentirala je način uzgoja organske hrane uz poseban osvrt na procedure i zahtjeve kojima mali proizvođači organske hrane moraju udovoljiti kako bi dobili i zadržali potrebne certifikate. Također, pojasnila je i kako funkcionira praćenje procesa kvalitete u pojedinim fazama proizvodnje i prerade, kontrola i osiguranje uspostavljenosti, primijenjenosti i održivosti svih procesa nužnih za sustav upravljanja kvalitetom.

Tijekom posjete studentima je odgovoreno na razna pitanja poput načina skladištenja proizvoda, odnosno na koji način oni moraju biti odvojeni od konvencionalne proizvodnje, način postupanja s nesukladnim proizvodima, prilike i poteškoće s kojima se susreću mali poduzetnici, marketinški aspekt poslovanja, mogućnost inoviranja poslovnih procesa i novih proizvoda, uz naglasak na potrebne procedure, i ostala razna pitanja. Također, srdačna vlasnica omogućila je i degustaciju već brendiranih proizvoda, kao i isprobavanje nove recepture za nadolazeći namaz od kokosa i bijele čokolade.

Povratne informacije studenata veoma su pozitivne i zanimljive, uz naglasak na važnosti povezivanja teorijskih znanja s konkretnom primjenom u praksi.

Veleučilište u Virovitici