Dana 13.3.2024. održano je predavanje Tomislava Tojčića, dipl.ing. na temu „Green deal i Slavonija“.

Gospodin Tojčić je ataše u Stalnom predstavništvu RH pri Europskoj uniji, Odjel za poljoprivredu i ribarstvo. Navedeni odjel je značajan sudionik u oblikovanju zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, kroz pripremu izvješća o zakonodavnim prijedlozima koji se usvajaju na plenarnim sjednicama o kojima suodlučuju Parlament i Vijeće. Također, uz obavljanje zakonodavnog rada odbor prati i provedbu donesenog zakonodavstva.

Kroz predavanje su predstavljene smjernice Zajedničke politike Europske unije te strateške smjernice i trendovi koji se mogu očekivati u budućem razdoblju, posebice ukoliko se uzme u obzir aktualno okruženje na globalnoj razini. Naglasak je stavljen na potencijale i mogućnosti razvoja gospodarstva i poljoprivrede za Republiku Hrvatsku, s posebnim osvrtom na područje Slavonije i općenito kontinentalne Hrvatske. Studentima je istaknut značaj zaštite autohtonih proizvoda kroz certificiranje i stvaranje brenda te udruživanja malih gospodarstvenika, kako bi mogli postići konkurentsku prednost na zahtjevnom zajedničkom tržištu Europske unije.