U okviru kolegija Turizam temeljen na prirodi, 23. siječnja 2024. godine održano je gostujuće predavanje Maje Jurline, voditeljice Odjela za organizaciju i posjećivanje Parka prirode Papuk. Na predavanju su sudjelovali studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća.

Predavanje je bilo tematski usmjereno na turizam u zaštićenim područjima, pri čemu je uz prikaz turistički značajnih i aktivnih zaštićenih područja u Hrvatskoj, predstavljen segment pozitivnih i negativnih učinaka turizma u istima te glavni turistički trendovi na tržištu turizma temeljenog na prirodi. Glavni dio predavanja bio je usmjeren na turizam u Parku prirode Papuk, prije svega na prirodne i druge vrijednosti Parka prirode koje su u funkciji turizma te uspostavljenu turističku infrastrukturu. Posebno su istaknute slabosti turističke ponude, kao i otvorene poslovne prilike za nove poduzetnike u turizmu na području Parka prirode Papuk.

Predavanje je bilo interaktivno, pri čemu su studenti aktivno sudjelovali pojedinačno i grupno u analizi i rješavanju postavljenih problemskih pitanja. U konačnici, predavanje je doprinijelo boljem razumijevanju uloge planiranja i upravljanja turizmom u zaštićenim područjima prirode, te važnosti parkova prirode u turizmu Kontinentalne Hrvatske u kontekstu investicija i stvaranja preduvjeta za daljnji razvoj turizma na okolnom području te generiranja koristi za lokalno stanovništvo.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

Veleučilište u Virovitici