Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga  primljenih temeljem drugog Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2) objavljenog na stranicama Agencije za elektroničke medije 8. rujna 2023. te prijedloga Odbora za odabir projekata od 15. prosinca 2023., a na temelju evaluacije i prijedloga Ocjenjivačkog odbora neovisnih procjenitelja, dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 193.040,61 € za projekt ”Održiva istina”.

Nositelj projekta je Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, a uz Veleučilište u Virovitici partneri su Udruga Odraz i TV Zapad. Voditeljica projektnog tima Veleučilišta u Virovitici je Ivana Vidak Teskera, prof., v.pred., a član projektnog tima  je  dr.sc. Božidar Jaković, v.pred.

Projekt je 100% financiran od Agencije za elektroničke medije te planira uspostaviti provjeravatelja informacija na veleučilištu te metodu/proceduru provjere informacija u medijskoj redakciji. Tematski se fokusira na provjeru informacija u području održivog razvoja, društvene odgovornosti u poslovnom sektoru i klimatskih promjena. Uz rad na provjeri informacija, producirat će se i 5 televizijskih emisija, kao i internetski i novinski članici u svrhu borbe protiv dezinformacija i osvještavanju javnosti o problemu dezinformacija.

Također, kroz projekt će biti održane edukacije za 50 studenata Veleučilišta u Virovitici i 10 nastavnika čime će se ojačati kapaciteti i kompetencije svih koji sudjeluju u edukacijama, jačanje otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem istih, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru te jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti.

Veleučilište u Virovitici