U okviru Erasmus+ programa na aktivnostima osposobljavanja i suradnje (TCA) voditeljica Centra za međunarodnu suradnju, ujedno i Erasmus+ koordinatorica, Danijela Vakanjac sudjelovala je na međunarodnom seminaru na temu ”A New Vision for European Cooperation” u organizaciji njemačke nacionalne agencije DAAD, s ciljem jačanja aktivnosti i širenja suradnje s visokoobrazovnim institucijama na području jugoistočne Europe.

Cjelokupni seminar odvijao se na engleskom jeziku, a održao se na Sveučilištu u Regensburgu u Njemačkoj u razdoblju od 10. do 12. rujna 2023. godine. Prisutno je bilo preko 100 sudionika iz 12 zemalja, predstavnika visokih učilišta, osoblja iz ureda za međunarodnu suradnju, projektnih koordinatora i studenata s iskustvom mobilnosti iz jugoistočno europskih zemalja. Cilj seminara bio je zainteresiranim sudionicima iz europskih visokih učilišta dati priliku da istraže nove načine, nove teme i nove oblike suradnje sa zemljama jugoistočne Europe, što je u konačnici rezultiralo boljim razumijevanjem potencijalnih problema koji stvaraju prepreke međunarodnim i unutarregionalnim partnerstvima, te neizostavnom umrežavanju, sklapanju kontakata i razmjeni ideja i iskustava u dosadašnjoj provedbi međunarodnih projekata.

Veleučilište u Virovitici